Загальна інформація

041[1]

Нормативна документація

Методичні рекомендації

Інформація про олімпіади

Графік олімпіад у м.Києві

 


 

Основними завданнями учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;
 • виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах;
 • реалізація здібностей талановитих учнів;
 • формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, формування у колах учнівської молоді навичок дослідницької роботи;
 • популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 • підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств;
 • активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю;
 • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.